Show web details


หมวดย่อย: ยาเสพติด
 1. Anti Dope แอนตี้โดป

 2. Drug Care ดรักแคร์

 3. noyaba.com ไม่เอายาบ้า

 4. Pure Heart ชมรมหัวใจไร้สาร ต่อต้านยาเสพติด

 5. stopdrunk.com สต๊อบดรังค์ดอทคอม

 6. To Be Number One : ทูบีนัมเบอร์วัน

 7. www.maximizeinter.com

 8. กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 9. ทำไมต้องสูบบุหรี่ : Y Smoking

 10. พลังแผ่นดิน

 11. มหันต์ภัยยาเสพติด

 12. มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

 13. ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด

 14. ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

 15. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน

 16. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี (บ้านปากน้ำ )

 17. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

 18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

 19. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (ศ.ปป.ส.นปข.)

 20. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

 21. ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด

 22. ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 23. สถาบันธัญญารักษ์

 24. สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค

 25. สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด

 26. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน

 27. เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 28. เด็กไทยหัวใจไร้สาร

 29. โครงการ DNA (Drink No Alcohol ) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์

 30. โทแบคโกฟรีเอเชียดอทเน็ต

 31. โนนะคลับ